Начало » Новини

Новини

Уведомление съгласно чл. 100 ш, ал. 2 от ЗППЦК (11.07.2012)
...

Медика с 28% ръст за първото шестмесечие на 2012 г. (04.07.2012)
...

Съобщение относно актуализиране на устава на Медика АД (25.06.2012)
...

Съобщение относно изплащането на дивидентите от печалбата за 2011 г., считано от 25.06.2012 г. (19.06.2012)
...

Съобщение до комисията за финансов надзор, относно редовно годишно Общо събрание на акционерите на Медика АД (30.05.2012)
...

Съобщение за гласуван паричен дивидент на проведеното Общо Събрание на акционерите на Медика АД на 29.05.2012 г. (30.05.2012)
...

Медика АД отчете 16% ръст на продажбите за четвъртия месец на 2012 г. (09.05.2012)
...

Съобщение за продажба на освободен терен (04.01.2012)
...

Медика преобърна тенденцията на спад в продажбите от последните три години (09.11.2011)
...

Медика приключи деветмесечието отчитайки 35,17% ръст на приходите от продажби (05.10.2011)
...

Медика отчете 16,5 % ръст на продажбите през месец август 2011 г. (07.09.2011)
...

Съобщение относно изплащането на дивидентите от печалбата за 2010 г., считано от 15.08.2011 г. (05.08.2011)
...

Медика отчита над 33% ръст на продажбите за първите седем месеца на 2011 г. (05.08.2011)
...

Съобщение относно освобождаване на терен от производствената площадка в гр. Сандански (11.04.2011)
...

Уведомление за постигнати резултати към Април 2010 г. (17.05.2010)
...

Медика АД поднови своя сертификат за добра производствена практика (GMP) (30.09.2009)
...

„Медика” АД уведомява своите акционери, че започва изплащането на дивидентите от печалбата за финансовата 2008 година. (09.09.2009)
...

”Медика” АД е сред първите ликвидни публични дружества на Българската Фондова Борса според класацията на в. „Капитал” за най-добра и последователна дивидентна политика през последните 6 години. (31.07.2009)
...

На 30.03.2009 г. бяха публикувани Годишният доклад за дейността и завереният Годишен финансов отчет за 2008 г. на “Медика” АД (30.03.2009)
...

Информация относно „Медика” АД в "Агенцията по вписванията" (30.06.2008)
...

« |    1   2   3    4      | »