Начало » Новини

Новини

Информация за разкриване на дялово участие, на основание чл. 148б във връзка с чл. 100т от ЗППЦК (27.10.2015)
...

Уведомление по чл. 148 б. от ЗППЦК - Доверие Капитал (26.10.2015)
...

Уведомление по чл. 148 б. от ЗППЦК - Софарма (20.07.2015)
...

Уведомление по чл. 115в, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (21.05.2015)
...

Информация относно проведено Общо събрание на акционерите на Медика на 21.05.2015 г. (21.05.2015)
...

Уведомление по чл. 148 б. от ЗППЦК - Софарма (11.03.2015)
...

Уведомление по чл. 148 б. от ЗППЦК - Софарма (06.03.2015)
...

Уведомление по чл. 148 б. от ЗППЦК (06.03.2015)
...

Уведомление по чл. 148 б. от ЗППЦК (20.11.2014)
...

Уведомление за проведено Общо Събрание на акционерите на Медика АД (14.11.2014)
...

Уведомление по чл. 148 б. от ЗППЦК (07.11.2014)
...

Уведомление решения ОСА на Медика на 30.09.2014 г. (30.09.2014)
...

Уведомление във връзка с годишно общо събрание на акционерите на 14.05.2014 (14.05.2014)
...

Уведомление за проведено ОСА на Медика на 14.05.2014 (14.05.2014)
...

Промяна на изпълнителния директор на Медика АД (13.05.2014)
...

Вписване в Търговския регистър на актуалния устав на Медика АД (01.10.2013)
...

Извънредно Общо събрание на акционерите на „МЕДИКА” АД (24.09.2013)
...

Съобщение относно изплащането на дивидентите от печалбата за 2012 г., считано от 25.06.2013 г. (24.06.2013)
...

Уведомление за вписване на промени в Търговския регистър (22.05.2013)
...

Уведомление относно взети решения на Годишно Общо Събрание на Медика АД (09.05.2013)
...

« |    1   2    3   4      | »