Начало » Новини » Вливане на Медика АД в Софарма АД

Вливане на Медика АД в Софарма АД

Вливане на Медика АД в Софарма АД

На 08.08.2017 г. приключи процедурата по вливане на „Медика“ АД в „Софарма“ АД, в резултат на което „Медика“ АД преустанови дейността си като отделно търговско дружество и беше заличено в Търговския регистър.

Считано от 09.08.2017 г. „Софарма“ АД става правоприемник на всички пасиви и активи, права и задължения, договори и дейности на „Медика“ АД.