Начало » Новини » Официално беше открит новия лабораторен блок на Медика

Официално беше открит новия лабораторен блок на Медика

Официално беше открит новия лабораторен блок на Медика

На 3-ти декември 2015 г. беше официалното откриване и освещаване на новия лабораторен блок и реконструиран цех за производство на медицински изделия към завод Медика.
Лентата прерязаха г-н Огнян Донев, председател на Надзорния съвет на Медика, г-н Стойчо Пангев, изпълнителен директор на Медика и г-н Кирил Котев, кмет на гр. Сандански.

Проекта по изграждането на нов лабораторен блок стартира в края на април 2015 г. и цели увеличаване на площите на химична и микробиологична лаборатория, възможност за разполагане на ново оборудване, осигуряване на достатъчно работно пространство и ефективното му използване, спазване на изискванията на ДЛП  и др. важни за работата на качествения контрол нужди. Паралелно с това стартира реконструкцията и модернизацията на цеха за производство на медицински изделия Евромед. Целта на реконструкцията е оптимизиране на технологичните процеси, разполагане на ново оборудване с цел обогатяване на продуктовото портфолио от медицински изделия, както и постигане на съответствие с изискванията на сертифициращите органи.