Начало » Продукти от марля » Стерилни марлени компреси Sterimed®

Стерилни марлени компреси Sterimed®

Стерилните марлени компреси Sterimed® се изработват от хигроскопична марля тип 17, сплитка „лито”, като се стерилизират с водна пара. Хигроскопичната марля отговаря на изискванията на европейския стандарт EN 14079:2003. Могат да бъдат изработени с рентгеноконтрастна нишка.

Стерилните марлени компреси Sterimed® се използват при хирургически интервенции, за почистване и обработка на рани, като превързочен материал. Осигуряват максимална защита на раната.

Продукт Количество,
бр./кашон
Обем,
м3/кашон
Тегло,
kg/кашон
Стерилни марлени компреси 5cм/5cм x 8 дипли х 1 бр. х 50 бр. кутия 42 0.06 10.00
Стерилни марлени компреси 7.5cм/7.5cм x 8 дипли х 1 бр. х 50 бр. кутия 27 0.06 10.00
Стерилни марлени компреси 10cм/10cм x 8 дипли х 1 бр. х 50 бр. кутия 16 0.06 10.00
Стерилни марлени компреси 5cм/5cм x 8 дипли х 3 бр. 1000 0.06 6.00
Стерилни марлени компреси 7.5cм/7.5cм x 8 дипли х 3 бр. 600 0.06 6.00
Стерилни марлени компреси 10cм/10cм x 8 дипли х 3 бр. 300 0.06 6.00
Стерилни марлени компреси 5cм/5cм x 8 дипли х 5 бр. 600 0.06 6.00
Стерилни марлени компреси 7.5cм/7.5cм x 8 дипли х 5 бр. 400 0.06 6.00
Стерилни марлени компреси 10cм/10cм x 8 дипли х 5 бр. 200 0.06 6.00